Dłużnik: OLIMP JE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6572924783
Adres
ul. Warszawska *** lok. **
25-414, Kielce
Wartość długu
310 150,07 PLN
Cena sprzedaży
310 150,07 PLN
Termin płatności
2021-07-05 (przeterminowany: 24 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Dłużnik nie uznaje zobowiązania, Wierzyciel utrzymał zasadność roszczeń.

ID: 22990 (dodano: 2021-07-21)