Dłużnik: VENADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6832106723
Adres
Wola Batorska ***
32-007, Wola Batorska
Wartość długu
84 132,00 PLN
Cena sprzedaży
84 132,00 PLN
Termin płatności
2021-03-12 (przeterminowany: 139 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Dłużnik nie uznaje zobowiązania, Wierzyciel utrzymał zasadność roszczeń.

ID: 22991 (dodano: 2021-07-22)