Dłużnik: T.K TYNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
5252790493
Adres
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego *****
00-362, Warszawa
Wartość długu
2 876,36 PLN
Cena sprzedaży
2 876,36 PLN
Termin płatności
2021-04-13 (przeterminowany: 107 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 22993 (dodano: 2021-07-22)