Dłużnik: TOMASZ KONDRAK

NIP
5492241610
Adres
TOPOLOWA **
32-600, BABICE
Wartość długu
1 236,15 PLN
Cena sprzedaży
1 236,15 PLN
Termin płatności
2021-03-08 (przeterminowany: 203 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23001 (dodano: 2021-07-23)