Dłużnik: Łukasz Sołtys Usługi Transportowe

NIP
7122722057
Adres
UL. IRENY KOSMOWSKIEJ *D***
20-815, LUBLIN
Wartość długu
2 784,01 PLN
Cena sprzedaży
2 784,01 PLN
Termin płatności
2020-10-09 (przeterminowany: 353 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23008 (dodano: 2021-07-24)