Dłużnik: Waldemar STACH Cukiernia-Piekarnia VIVALDI

NIP
6881136233
Adres
ul. gen. Leopolda Okulickiego *
38-500, Sanok
Wartość długu
1 743,21 PLN
Cena sprzedaży
1 743,21 PLN
Termin płatności
2020-08-27 (przeterminowany: 396 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23020 (dodano: 2021-07-26)