Dłużnik: SAMEK Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sebastian Amkiewicz

NIP
8792654298
Adres
Kowróz **
87-148, Kowróz
Wartość długu
1 059,76 PLN
Cena sprzedaży
1 059,76 PLN
Termin płatności
2020-08-28 (przeterminowany: 395 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23021 (dodano: 2021-07-26)