Dłużnik: ANTON KOZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6772389260
Adres
ul. OFIAR KATYNIA **
37-700, PRZEMYŚL
Wartość długu
2 313,50 PLN
Cena sprzedaży
2 313,50 PLN
Termin płatności
2018-02-26 (przeterminowany: 1309 dni)
Uwagi
Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23030 (dodano: 2021-07-28)