Dłużnik: PPHU "STANLEY" - Norbert Kośla

NIP
7981017244
Adres
ul. ** Listopada **
26-800, Białobrzegi
Wartość długu
9 420,12 PLN
Cena sprzedaży
9 420,12 PLN
Termin płatności
2020-12-20 (przeterminowany: 281 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23032 (dodano: 2021-07-28)