Dłużnik: Gospodarstwo Rolne MAREK CZUGAŁA

NIP
9191600306
Adres
Czumów *
22-500, Czumów
Wartość długu
4 506,74 PLN
Cena sprzedaży
4 506,74 PLN
Termin płatności
2021-04-22 (przeterminowany: 158 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23033 (dodano: 2021-07-28)