Dłużnik: BLKHZ TOMASZ PURCHAŁA

NIP
1132253359
Adres
Ząbkowska ** lok. ***** m.**
03-735, Warszawa
Wartość długu
3 543,42 PLN
Cena sprzedaży
3 543,42 PLN
Termin płatności
2020-02-29 (przeterminowany: 576 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23035 (dodano: 2021-07-28)