Dłużnik: EUROKARTING TOMASZ MAĆKOWIAK BOŻENA MAĆKOWIAK SPÓŁKA CYWILNA

NIP
6981837142
Adres
Nowy Dwór **
64-010, Nowy Dwór
Wartość długu
5 049,07 PLN
Cena sprzedaży
5 049,07 PLN
Termin płatności
2018-09-27 (przeterminowany: 1120 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,5841.

ID: 23482 (dodano: 2021-09-21)