Dłużnik: TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY JERZY MAŚLANKA

NIP
7741008352
Adres
Studzieniec **
09-533, Słubice
Wartość długu
681,89 PLN
Cena sprzedaży
681,89 PLN
Termin płatności
2019-07-30 (przeterminowany: 814 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23491 (dodano: 2021-09-21)