Dłużnik: Marcin Roch "ROMAX"

NIP
6491006244
Adres
ul. Floriańska *
32-300, Olkusz
Wartość długu
2 440,46 PLN
Cena sprzedaży
2 440,46 PLN
Termin płatności
2019-07-31 (przeterminowany: 813 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23492 (dodano: 2021-09-21)