Dłużnik: SŁAWOMIR MORDARSKI FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ROL-MOR

NIP
6711559420
Adres
ul. Kołobrzeska *C
78-123, Siemyśl
Wartość długu
70 111,44 PLN
Cena sprzedaży
70 111,44 PLN
Termin płatności
2021-08-31 (przeterminowany: 51 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23652 (dodano: 2021-10-12)