Dłużnik: GLOBAL LOGISTIC, POŻYCZKA ŁUKASZ, KRĘŻEL MARCIN - SPÓŁKA CYWILNA

NIP
9482597371
Adres
ul. Juliusza **
26-600, Radom
Wartość długu
8 251,70 PLN
Cena sprzedaży
8 251,70 PLN
Termin płatności
2019-10-10 (przeterminowany: 742 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23653 (dodano: 2021-10-13)