Dłużnik: LEGION-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
5223186642
Adres
ul. Siłaczki *** lok. ***
02-495, Warszawa
Wartość długu
1 228,77 PLN
Cena sprzedaży
1 228,77 PLN
Termin płatności
2021-07-01 (przeterminowany: 112 dni)
Uwagi
Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23654 (dodano: 2021-10-13)