Dłużnik: MOTO MX JAROSŁAW STOŁOWSKI

NIP
7352865671
Adres
ul. Zygmunta Krasińskiego **
34-400, Nowy Targ
Wartość długu
349,32 PLN
Cena sprzedaży
349,32 PLN
Termin płatności
2021-07-15 (przeterminowany: 98 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23663 (dodano: 2021-10-13)