Dłużnik: CT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6252249819
Adres
ul. Jęczmienna *
44-190, Knurów
Wartość długu
445,95 PLN
Cena sprzedaży
445,95 PLN
Termin płatności
2021-09-06 (przeterminowany: 45 dni)
Uwagi
Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23664 (dodano: 2021-10-13)