Dłużnik: Paweł Fryc DiOtrex

NIP
5511698582
Adres
ul. Parkowa **
34-115, Ryczów
Wartość długu
18 279,14 PLN
Cena sprzedaży
18 279,14 PLN
Termin płatności
2021-10-01 (przeterminowany: 20 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23666 (dodano: 2021-10-13)