Dłużnik: WŁADYSŁAWA KOPCZYK G&M BUD

NIP
8181046747
Adres
ul. Westerplatte * lok. *-*
31-033, Kraków
Wartość długu
14 447,27 PLN
Cena sprzedaży
14 447,27 PLN
Termin płatności
2021-06-29 (przeterminowany: 114 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23673 (dodano: 2021-10-14)