Dłużnik: CENTRUM SERWISOWE BLACH KRAKMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP
6783176674
Adres
ul. Igołomska **
31-983, Kraków
Wartość długu
228,78 PLN
Cena sprzedaży
228,78 PLN
Termin płatności
2021-07-15 (przeterminowany: 98 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 23674 (dodano: 2021-10-14)