Dłużnik: CLIMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
9591849363
Adres
ul. Oskara Kolberga **
25-620, Kielce
Wartość długu
63 079,32 PLN
Cena sprzedaży
63 079,32 PLN
Termin płatności
2022-11-16 (przeterminowany: 315 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 27364 (dodano: 2022-12-16)