Dłużnik: TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6972310062
Adres
ul. ŁOWIECKA **A
64-100, LESZNO
Wartość długu
1 643,28 PLN
Cena sprzedaży
1 643,28 PLN
Termin płatności
2020-09-25 (przeterminowany: 912 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 27486 (dodano: 2022-12-28)