Dłużnik: CHUCHAŁA KRZYSZTOF "FOKUS"

NIP
7651349368
Adres
ul. Franciszka Kościelniaka ***B
41-400, Mysłowice
Wartość długu
753,87 PLN
Cena sprzedaży
753,87 PLN
Termin płatności
2020-10-15 (przeterminowany: 892 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 27592 (dodano: 2023-01-03)