Dłużnik: POSBET ANDRZEJ STYPUŁKOWSKI

NIP
7392331272
Adres
Jarocka *****
10-690, Olsztyn
Wartość długu
891,75 PLN
Cena sprzedaży
891,75 PLN
Termin płatności
2022-07-29 (przeterminowany: 186 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 27816 (dodano: 2023-01-23)