Dłużnik: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JUSTYNA ZBIGNIEW KORZEC

NIP
6481624437
Adres
ul. Władysława Reymonta **
41-800, Zabrze
Wartość długu
4 267,05 PLN
Cena sprzedaży
4 267,05 PLN
Termin płatności
2023-01-04 (przeterminowany: 27 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 27821 (dodano: 2023-01-24)