Dłużnik: AVAXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
7792535357
Adres
ul. Sielska **A
60-129, Poznań
Wartość długu
1 277,48 PLN
Cena sprzedaży
1 277,48 PLN
Termin płatności
2022-08-10 (przeterminowany: 174 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 27822 (dodano: 2023-01-24)