Dłużnik: ZWOLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
7123286463
Adres
ul. Teodora Leszetyckiego * lok. **
20-861, Lublin
Wartość długu
32 257,93 PLN
Cena sprzedaży
32 257,93 PLN
Termin płatności
2023-01-24 (przeterminowany: 7 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 27823 (dodano: 2023-01-24)