Dłużnik: DS POLSKA FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
9482626262
Adres
ul. Kochanowskiego **
26-432, Wieniawa
Wartość długu
7 380,00 PLN
Cena sprzedaży
7 380,00 PLN
Termin płatności
2022-11-04 (przeterminowany: 88 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 27825 (dodano: 2023-01-24)