Dłużnik: WIGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
8322077001
Adres
Urbanice ** B
98-300, Urbanice
Wartość długu
21 425,51 PLN
Cena sprzedaży
21 425,51 PLN
Termin płatności
2022-05-22 (przeterminowany: 308 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 27826 (dodano: 2023-01-25)