Dłużnik: BudiMat Mateusz Bartos

NIP
7692241900
Adres
Zwierzchów **A
97-400, Zwierzchów
Wartość długu
2 922,34 PLN
Cena sprzedaży
2 922,34 PLN
Termin płatności
2022-12-24 (przeterminowany: 38 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 27837 (dodano: 2023-01-25)