Dłużnik: GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR KINAL

NIP
5562473137
Adres
Liszkowice ** lok. *
88-111, Liszkowice
Wartość długu
2 808,00 PLN
Cena sprzedaży
2 808,00 PLN
Termin płatności
2021-10-29 (przeterminowany: 513 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 27852 (dodano: 2023-01-27)