Dłużnik: SECRET SPY PIOTR MAREK

NIP
8841109053
Adres
ul. Armii Krajowej *
58-100, Świdnica
Wartość długu
850,04 PLN
Cena sprzedaży
850,04 PLN
Termin płatności
2022-12-06 (przeterminowany: 110 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 27858 (dodano: 2023-01-27)