Dłużnik: PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
8522615242
Adres
al. Bohaterów Warszawy **B
70-370, Szczecin
Wartość długu
233 513,06 PLN
Cena sprzedaży
233 513,06 PLN
Termin płatności
2022-12-20 (przeterminowany: 96 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,6911. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28218 (dodano: 2023-03-16)