Dłużnik: VOLT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
7011006524
Adres
ul. Tytusa Chałubińskiego *
00-613, Warszawa
Wartość długu
230 735,39 PLN
Cena sprzedaży
230 735,39 PLN
Termin płatności
2022-12-13 (przeterminowany: 103 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28219 (dodano: 2023-03-16)