Dłużnik: INSTAL PRO KARINA DZIEDZIC

NIP
9271668157
Adres
Lubinicko **J
66-200, Lubinicko
Wartość długu
128 616,48 PLN
Cena sprzedaży
128 616,48 PLN
Termin płatności
2023-01-18 (przeterminowany: 67 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28220 (dodano: 2023-03-16)