Dłużnik: ANIMILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6793212259
Adres
ul. Bolesława Chrobrego ** lok. c
31-428, Kraków
Wartość długu
67 364,58 PLN
Cena sprzedaży
67 364,58 PLN
Termin płatności
2023-01-19 (przeterminowany: 66 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28221 (dodano: 2023-03-16)