Dłużnik: Łukasz Zarzyczny Personal Stylist

NIP
9562364315
Adres
ul. św. Józefa *A lok. *
87-100, Toruń
Wartość długu
1 453,79 PLN
Cena sprzedaży
1 453,79 PLN
Termin płatności
2023-03-09 (przeterminowany: 17 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28222 (dodano: 2023-03-17)