Dłużnik: NAPĘDZAMY-BRAMY PIOTR DERWISZ

NIP
9441864912
Adres
Szczytniki **
32-420, Szczytniki
Wartość długu
3 878,26 PLN
Cena sprzedaży
3 878,26 PLN
Termin płatności
2022-12-10 (przeterminowany: 106 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28230 (dodano: 2023-03-17)