Dłużnik: XSPY Katarzyna Stęplowska

NIP
5833044780
Adres
ul. Trakt św. Wojciecha **
80-039, Gdańsk
Wartość długu
6 762,44 PLN
Cena sprzedaży
6 762,44 PLN
Termin płatności
2023-02-17 (przeterminowany: 37 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28232 (dodano: 2023-03-17)