Dłużnik: GS AUTO Sebastian Kobla

NIP
5342068363
Adres
ul. Niecała **
05-820, Piastów
Wartość długu
6 226,92 PLN
Cena sprzedaży
6 226,92 PLN
Termin płatności
2022-08-02 (przeterminowany: 236 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28235 (dodano: 2023-03-17)