Dłużnik: Instalacje Telekomunikacyjne Jacek Wyrostek

NIP
7122453491
Adres
ul. Polna ***
87-100, Toruń
Wartość długu
8 734,83 PLN
Cena sprzedaży
8 734,83 PLN
Termin płatności
2019-07-30 (przeterminowany: 1335 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,6911. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28236 (dodano: 2023-03-17)