Dłużnik: WAWELKTFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP
6443521959
Adres
ul. Wawel *
41-200, Sosnowiec
Wartość długu
5 789,46 PLN
Cena sprzedaży
5 789,46 PLN
Termin płatności
2022-12-14 (przeterminowany: 176 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28285 (dodano: 2023-03-23)