Dłużnik: ALGORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
8971831624
Adres
ul. Domaniewska **
02-672, Warszawa
Wartość długu
348 696,00 PLN
Cena sprzedaży
348 696,00 PLN
Termin płatności
2022-01-31 (przeterminowany: 493 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28287 (dodano: 2023-03-23)