Dłużnik: GREEN BEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6751746915
Adres
ul. Zygmunta Augusta * lok. *
31-504, Kraków
Wartość długu
102 238,12 PLN
Cena sprzedaży
102 238,12 PLN
Termin płatności
2022-11-03 (przeterminowany: 217 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28289 (dodano: 2023-03-23)