Dłużnik: TOMASZ SKWIRA

NIP
7162742505
Adres
ul. Spacerowa * lok. **
24-100, Puławy
Wartość długu
486,14 PLN
Cena sprzedaży
486,14 PLN
Termin płatności
2023-02-24 (przeterminowany: 104 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28293 (dodano: 2023-03-24)