Dłużnik: GO CARGO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
7831865723
Adres
ul. Święty Marcin ** lok. *
61-806, Poznań
Wartość długu
1 331,97 PLN
Cena sprzedaży
1 331,97 PLN
Termin płatności
2023-05-09 (przeterminowany: 141 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28966 (dodano: 2023-06-05)