Dłużnik: INDUSTRIAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6912563227
Adres
ul. Tatarska * lok. *
59-220, Legnica
Wartość długu
905,41 PLN
Cena sprzedaży
905,41 PLN
Termin płatności
2022-12-24 (przeterminowany: 277 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28984 (dodano: 2023-06-06)