Dłużnik: BLT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
9442268135
Adres
ul. Henryka Sienkiewicza **
90-318, Łódź
Wartość długu
2 266,99 PLN
Cena sprzedaży
2 266,99 PLN
Termin płatności
2023-03-31 (przeterminowany: 180 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,6077. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej EULEO G. Grzesiak sp. k.) Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 28987 (dodano: 2023-06-07)